Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Πότε θα έλθει το τέλος του κόσμου κατά την Αγία Γραφή καί τους Αγίους Πατέρες;

Ψευδόχριστοι και Ψευδοπροφήτες - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

π. Κλεόπα Ήλίε

Όταν οί μαθητές ρώτησαν τον Χριστό, πότε θα γίνει το τέ­λος του κόσμου, Εκείνος τους είπε: «Περί της ημέρας καί ώρας ε­κείνης ουδείς οίδεν, ουδέ οί άγγελοι των ουρανών, ει μη ό Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. 24,36 Λουκ. 17,20).

Άλλα με τα σημεία τα ό­ποια τους φανέρωσε ό Σωτήρ, στους Αποστόλους καί Προφήτες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει.

Κάποιος ρώτησε ένα μεγάλο θεολόγο καί πνευματικό πατέρα: «Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου;». Καί εκείνος απάντησε: «όταν θα κορυφωθεί ή αμαρτία καί τα κακά έργα».

Οί φοβερές αμαρτίες πού θα κυριαρχήσουν τότε στην γη θα είναι: Ή απιστία, ή αμφιβολία στην ύπαρξη του Θεού, ή άρνησης του Θεού, ό εξευτελισμός καί ή γελοιοποιήσεις σε ότι είναι άγιο καί χριστιανικό, ή ακολασία τόσο των νέων Όσο καί των γερόντων καί προπαντός θα υπερίσχυση τότε ο σοδομιτισμός δηλαδή ή παρά φύσιν ακολασία, ή πορνεία μεταξύ συγγενών καί όλα τα φοβερά οργιά των μολυσμένων παθών, όπως λέγουν οί Άγιοι Πατέρες καί όπως φαίνονται στις ημέρες μας. Άκουσε Τι λέγει ό Θεός στην Γένεση: Κραυγή Σοδόμων καί Γομόρρας πεπλήθυνται προς με, καί αί άμαρτίαι αυτών μεγάλαι σφόδρα (Κεφ.18,20). Καί παρακάτω λέγει: «Ύψώθη ή κραυγή αυτών έναντι Κυρίου, καί άπέστειλεν ημάς Κύριος έκτρίψαι αυτήν» (Κεφ. 19,13). Στους έσχατους καιρούς θα απλωθεί ή πολυμίσητη στον Θεό σοδομιτική αμαρτία καί μετά θα έλθει μεγάλο πυρ στο τέλος του κόσμου να κατάπαυση το κακό.

Άλλες αμαρτίες πού θα αιχμαλωτίσουν τον κόσμο πριν από το τέλος του κόσμου θα είναι: Το μίσος καί ή κακία μεταξύ των ανθρώ­πων, μεταξύ των συζύγων, των γονέων καί παιδιών των, πού θα φθά­νουν κάποτε καί στον φόνο το μίσος των γονέων κατά των παιδιών καί ό φόνος των βρεφών από την κοιλιά της μητέρας των (εκτρώ­σεις) κατόπιν εγκλήματα καί ταραχές χωρίς δίκες ώστε θα φονεύονται καί θα ζημιώνουν ό ένας τον άλλον χωρίς καμιά ενοχή το φοβερό πάθος της μέθης, οι απολαύσεις του κόσμου, οί ασωτίες ή διάλυσης των οικογενειών, το μίσος μεταξύ των εθνών, των αρχόν­των καί βασιλέων, ή απιστία μεταξύ των αδελφών, των συζύγων, των οικογενειών, αρχόντων καί λάου, τα όποια θα προκαλέσουν τον φοβερό αποκαλυπτικό πόλεμο. Κατόπιν, ή αύξησης στο κατα­κόρυφο των ψευδοπροφητών, των αιρετικών, των «μέντιουμ», οί ό­ποιοι ονομάζονται από τον Κύριο «ψευδόχριστοι» (Ματθ. 24,24), θα εξαπατούν πολλούς χριστιανούς καί θα κάνουν απατηλά σημεία με την δύναμη του σατανά. Έπειτα, θα έλθουν οί μεγάλες ταραχές, πείνες, ασθένειες αθεράπευτες, φρίκη καί σύγχυσης σ’ όλο τον κόσμο, λόγω των οποίων θα πεθαίνουν οί άνθρωποι από τον φόβο τους.

Θα ακολουθήσουν επίσης αποκαλυπτικά σημεία στο σύμπαν. Ό ήλιος θα σκοτιστεί, ή σελήνη ομοίως, τα αστέρια θα πέσουν, το φως θα ελαττωθεί (Ματθ. 24,29), ή θάλασσα καί οί ωκεανοί θα υψώ­σουν σε απίθανο σημείο τα κύματα των καί τα θηρία της γης θα μουγκρίζουν από την πείνα καί τον φόβο. Για όλα αυτά τα αποκαλυ­πτικά σημεία της συντέλειας των αιώνων γράφει ό προφήτης Η­σαΐας (κεφ. 6,10,13), ό Σοφονίας, ό Δαβίδ, ιδιαίτερα στο 10ο Κάθι­σμα, ό προφήτης Ζαχαρίας, ό Δανιήλ (κεφ. 8-11), ό Εζεκίας (κεφ. 37-38), ό άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος (κεφ. 24,25), ό Λουκάς στο κεφ. 21, ό Απόστολος Παύλος στις επιστολές του Β’ προς Θεσσα­λονικείς καί Β’ προς Τιμόθεο, ή Α’ Πέτρου, ή Αποκάλυψις καί αλλά.

Ό άγιος Ανδρέας Καισαρείας, στην μετάφραση της Αποκαλύψεως λέγει ότι γυναίκα λαμπροφορεμένη όπως ό ήλιος είναι ή Εκ­κλησία. Ό ήλιος είναι λαμπάδα του Αγίου Πνεύματος, ή σελήνη ύπό τους πόδας αυτού συμβολίζει τον παρόντα αιώνα, ό όποιος μετα­βάλλεται σαν την σελήνη οί δύο πτέρυγες της γυναίκας είναι οί δύο Διαθήκες της Εκκλησίας ή γη είναι ή ταπείνωσης το θηρίο πού διε­ξάγει πόλεμο με τους αγίους είναι ό σατανάς με όλη την πομπή αυτού, καί ό ποταμός, πού τρέχει από το στόμα του θηρίου εναντίον της Εκκλησίας, είναι οί αναρίθμητοι πειρασμοί πού εκσφενδονίζον­ται από τον σατανά καί τους υπηρέτες του κατά των χριστιανών με σκοπό να τους θανατώσουν με την αμαρτία.

από το βιβλίο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.

simeiakairwn.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου