π. Εφραὶμ Τριανταφυλλόπουλος

Σηκωνόμασταν μικρὰ παιδιὰ στὸν πίνακα μὲ τὸ χάρτη τῆς Ἑλλάδας καὶ βλέποντάς τον μπροστά μας κάναμε τὸ σταυρό μας λέγοντας:

-Βορρᾶς (μέτωπο), Νότος (κοιλιὰ), Ἀνατολὴ (δεξιὸς ὦμος), Δύση (ἀριστερὸς ὦμος), προσανατολίστηκα κυρία!

Καὶ γράφοντας πάνω στὸ παιδικό μας κορμάκι τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, γινόταν αὐτὸς γεωγραφία τῶν ὁριζόντων μας ποὺ ἡ χάρη Του μᾶς ἄρπαζε καὶ μᾶς συνάρμοζε σωστὰ στὸν κόσμο. Ὄμορφο σχολειό.

Φίλα τὸ Σταυρό, φίλα Τον μὲ πολλὰ πολλὰ φιλιά, μέχρις ὅτου πλήρης καὶ ὁλόκληρος νὰ ντυθεῖ τὶς σάρκες σου.

Πηγή: Αναστάσιος

Εικόνα από: nasledie77

το «σπιτάκι της Μέλιας»

oikohouse.wordpress.com