Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων μας. Ἀλλάζει σύντομα ὁ γεωπολιτικὸς χάρτης στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.


Ὁ πόλεμος Ρωσίας –Τουρκίας καὶ ἡ ... μοιρασιὰ στὸ «χρυσό» τῆς Μ. Ἀνατολῆς!
 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Ἀναπόφευκτος θὰ εἶναι ὁ πόλεμος μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας! Οἱ προφητεῖες ἁγίων γερόντων ὄχι μόνο ἀναφέρονται σ’ αὐτὸν ἀλλὰ παρουσιάζουν μὲ ἀκρίβεια καὶ προεξοφλοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῆς σκληρῆς καί σφοδρῆς σύγκρουσης. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος μιλοῦν ξεκάθαρα ὅτι ὁ πόλεμος αὐτὸς θὰ σημάνει καὶ τὸ ὁριστικὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ συνονθυλεύματος τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων ποὺ ἐπιχειρήθηκε νὰ παρουσιασθεῖ ὡς ἑνιαῖο «τουρκικὸ» ἔθνος! Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Δύση εἶναι πλέον ἐμφανὲς ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν στὴ μεγάλη μοιρασιὰ ποὺ θὰ γίνει μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐχθροπραξιῶν στὴ Συρία καὶ θὰ περιλαμβάνει τὰ πηγάδια τοῦ μαύρου χρυσοῦ, δηλαδὴ τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νὰ συμμετάσχει ἡ ἀνεξέλεγκτη καὶ προβληματική, ὅπως ἐπὶ τοῦ πρακτέου ἀποδεικνύεται, περιφερειακὴ ἰσλαμικὴ σημερινὴ Τουρκία. Κι γι’ αὐτὸ προσανατολίζονται ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ στὴ διάλυσή της. Ἄγνωστος παραμένει ἀκόμη ὁ χρόνος ποὺ θὰ γίνουν ὅλα αὐτά.  Ὑπάρχουν ὡστόσο πολλοὶ λόγοι, ποὺ οἱ λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις ἐπιθυμοῦν νὰ τελειώσουν ἐδῶ καὶ τώρα  ὁριστικὰ μὲ τὸ κατασκευασμένο ἀπὸ τὸν Κεμὰλ αὐτὸ κράτος. Φαίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι οἱ διεργασίες ἔχουν ἤδη ξεκινήσει.

Οἱ ΗΠΑ γιὰ παράδειγμα ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ρωσικοῦ μαχητικοῦ ἀεροσκάφους, ἂν καὶ ἐπιχείρησαν νὰ κρατήσουν ἴσες ἀποστάσεις ἀπὸ Ἄγκυρα καὶ Μόσχα, ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὴν πολεμικὴ σύρραξη γιὰ δύο κυρίως λόγους. Ὁ πρῶτος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πολυπόθητη γι’ αὐτοὺς οἰκονομικὴ κατάρρευση τῶν Ρώσων καὶ τή φυσική εἰ δυνατόν ἐξόντωση τοῦ Ρώσου ἠγέτη Πούτιν,μέ δεδομένο ὅτι ἡ Μόσχα θὰ ἐπιχειρεῖ ταυτόχρονα σὲ δύο μέτωπα στὴ Συρία καὶ τὴν Τουρκία. Οἱ ἀντιδράσεις τῆς Μόσχας μὲ τὶς οἰκονομικὲς κυρώσεις ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὰ τουρκικὰ προϊόντα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς κυρώσεις ποὺ ἔλαβε μὲ τὸ πρόσχημα τῆς Οὐκρανίας ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση οὐσιαστικὰ συνηγοροῦν καὶ συμβάλουν πρὸς τὴν κατεύθυνση τούτη. Ὡστόσο, οἱ ὑπὸ πτώχευση ΗΠΑ δὲν ἐπιθυμοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ὑποστοῦν νέα οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη παρόμοια μ’ αὐτὴν ποὺ παρατηρήθηκε σὲ Ἀφγανιστάν, Λιβύη  καὶ Ἰρὰκ καὶ προτιμοῦν νὰ διαδραματίσουν ρόλο παρατηρητή. Ἔτσι ἄλλωστε ἑρμηνεύονται καὶ ἐξηγοῦνται οἱ αὐξανόμενες φωνὲς στρατιωτικῶν καὶ πολιτικῶν ἀξιωματούχων τῆς Οὐάσιγκτον ποὺ ὑποστηρίζουν πὼς ἡ κατάρρευση τοῦ SU24  μαχητικοῦ ἀεροσκάφους καὶ ὁ θάνατος τοῦ Ρώσου πιλότου ἦταν ἕνα τραγικὸ λάθος τῆς Ἄγκυρας, ἡ ὁποία σώνει καὶ καλὰ ἐπιδιώκοντας νὰ ἐξασφαλίσει τὰ συμφέροντά της ἐπιχειρεῖ μὲ τὸν ἄλφα ἢ τὸ δεῖνα τρόπο καὶ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ! Ἔτσι ἑρμηνεύεται ἀκόμη καὶ ἡ ἀπόστασή τους ἀπὸ τὴν ξαφνικὴ ἀνεγκέφαλη κίνηση τῆς Τουρκίας νὰ εἰσβάλλει στὸ Ἰρὰκ δῆθεν ὅτι βάλλει κατὰ τοῦ ISIS, ἐνῶ προβαίνει σὲ ἐκκαθαρίσεις Κουρδικῶν θυλάκων. Κι γι’ αὐτὸ προτείνουν τὴν ἀποπομπὴ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς παρασκηνιακῆς συνεργασίας της μὲ τοὺς φονιάδες τζιχαντιστὲς τοῦ ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου (ISIS). Οὐσιαστικὰ οἱ ΗΠΑ ἐπὶ τοῦ παρόντος θέλουν θὰ λέγαμε νὰ βγάλουν τὴν οὐρὰ τους ἀπέξω στὴν ἐπερχόμενη καὶ μὴ ἀναστρέψιμη πολεμικὴ σύρραξη Ρωσίας – Τουρκίας.
Ὁ δεύτερος λόγος ἔχει νὰ κάνει τόσο μὲ τὴν αἰσθητὴ παρουσία τους στὴν περιοχή, ἡ ὁποία θὰ ἐνισχυθεῖ ἐμμέσως μὲ τὴν ποικιλότροπη συμμετοχὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπως Γαλλίας, Γερμανίας, Μ. Βρετανίας γεγονὸς ποὺ καθιστὰ τίς ΗΠΑ σημαντικὸ «παίκτη» στὶς ἐξελίξεις ποὺ θὰ λάβουν χώρα στὴν περιοχή. Ἡ παρουσία αὐτὴ οὐσιαστικά τούς ἐξυπηρετεῖ γιατί ἄλλοι ἀναλαμβάνουν θὰ λέγαμε τὰ ἔξοδα τῆς ἐπιχείρησης μὲ τὸ κωδικὸ ὄνομα «Συρία»! Ἄλλωστε ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴ Μ. Ἀνατολὴ καὶ κυρίως στὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ Συρία ἔχει  ὡς βάση πὼς συμμετέχουμε ἀλλὰ «βάλτε ἐσεῖς τὰ ἔξοδα» (στρατιωτικές δαπάνες). Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὸ Κατὰρ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχουν σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ἀναλάβει ὅλα τὰ ἔξοδα ἐκπαίδευσης καὶ ἐξοπλισμοῦ τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS καὶ τῶν ὑπολοίπων τρομοκρατικῶν ὁμάδων ποὺ στοχεύουν στὴν ἀνατροπὴ τοῦ νόμιμα ἐκλεγμένου Σύρου προέδρου Ἄσαντ. Ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἰορδανία γιὰ εὐνόητους λόγους ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν περιβόητο ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ θὰ τροφοδοτεῖ τὴν Εὐρώπη καὶ θὰ σπάσει τὸ μονοπώλιο τῆς Μόσχας ἔχουν συναινέσει νὰ διευκολύνουν τὶς ὅλες διαδικασίες. Ὡστόσο, ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐμπλοκὴ τῆς Ρωσίας στὴ Συρία ἔχει ἀνατρέψει κατά πολύ τὰ σχέδιά τους.
Ἡ Ρωσία χάρη στὶς ἄριστες καὶ ἀκριβεῖς διπλωματικὲς καὶ στρατιωτικὲς κινήσεις τοῦ χριστιανοῦ ὀρθόδοξου ἡγέτη της Βλαδίμηρου Πούτιν, ὄχι μόνο ξεπέρασε «ἀβρόχοις ποσὶ» τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιχείρησε ἡ Δύση νὰ δημιουργήσει στὴν Οὐκρανία ἀλλὰ σύντομα πέρασε στὴν ἀντεπίθεση στηρίζοντας τὸν Ἄσαντ καὶ τὰ συμφέροντά της στὴν περιοχή. Ὁ Πούτιν περίμενε καρτερικὰ νὰ γίνει τὸ μοιραῖο λάθος γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐνίσχυση τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας του στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴ Συρία. Καὶ τὸ λάθος δὲν ἄργησε νὰ γίνει ἀφοῦ ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ κρίνεται λίαν ἐπιεικῶς ὡς ἀλλοπρόσαλλη καὶ παιδαριώδης. Τὰ ἐγκλήματα τοῦ ISIS τὸ ὁποῖο παρασκηνιακῶς στήριζαν καὶ στηρίζουν συνέβαλαν ὥστε νὰ γυρίσει μπούμερανγκ ἡ κατάσταση γι’ αὐτούς. Εἶχαν βλέπετε ἀνοίξει πολλὰ μικρὰ καὶ ἀνεξέλεγκτα μέτωπα ὅπως λ.χ. τὸ λαθρομεταναστευτικό, τὴν ἵδρυση κουρδικοῦ κράτους, τὶς σχέσεις μὲ τὸ Ἰράν κ.ο.κ. ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ λέγαμε ἔφυγε ὁλοσχερῶς ὁ ἔλεγχός τους. Ἔτσι γιὰ πρώτη φορὰ ὄχι μόνο τῆς ἀφαιρέθηκε τὸ δικαίωμα νὰ πρωταγωνιστεῖ ἀλλά ἀρκεῖται σὲ ρόλο κομπάρσου. Ἐπιπλέον στριμωγμένη στὴ γωνία μετὰ τὸ ἀποτυχημένο ἐγχείρημά της νὰ προκαλέσει τὴν λεγόμενη ἀραβικὴ ἄνοιξη εἶναι βέβαιο ὅτι de facto  θὰ ὁδηγηθεῖ στὸ «γεωπολιτικὸ» ἀνακάτεμα καὶ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ αὐτὸ θὰ ἐπιφέρει στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, στὰ Βαλκάνια καὶ πιθανὸν καὶ στὴν  Εὐρώπη. Ὁ Πούτιν ἐκμεταλλεύεται στὸ ἔπακρο κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου κατά τὴν ρωμαϊκὴ ἐποχὴ τὴ διαμορφωθεῖσα κατάσταση καὶ μὲ τὴν ψυχραιμία καὶ τὴ σύνεση ποὺ τοῦ προσδίδει ὁ ἐναγκαλισμός του μὲ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ πορεύεται σταθερὰ ὡς μοναδικός ἡγέτης ἐνάντια στὴν παγκόσμια σήψη καὶ διαφθορὰ ποὺ ἐντέχνως προκαλοῦν οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Νέας Τάξης τῶν Πραγμάτων καὶ τῆς Παγκοσμιοποίησης. Συνασπίστηκε προσφάτως μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὀλὰντ καὶ τὴ Γαλλία μετὰ τὸ τρομοκρατικὸ τυφλό χτύπημα τοῦ ISIS στὸ Παρίσι καὶ ἀφήνει τὰ περιθώρια νὰ πιστεύουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία ἀκόμη καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὅτι ὄχι μόνο θὰ προστατεύσουν τὶς χῶρες τους ἀπὸ τὰ τρομοκρατικὰ χτυπήματα τοῦ τζιχὰντ ἀλλὰ καὶ θὰ λάβουν μία καλὴ καὶ ἀξιοπρεπή μερίδα κατὰ τὴν ἐπερχόμενη μοιρασιά.
Προκειμένου μάλιστα νὰ κερδίσει τὶς ἐντυπώσεις ἀλλὰ νὰ στιγματίσει καὶ τὴν Τουρκία διεθνῶς ἡ ρωσικὴ Δούμα πρότεινε ὁμόφωνα στὴν Ἄγκυρα πὼς ὡς ἀντάλλαγμα  τῆς κατάρριψης τοῦ ρωσικοῦ ἀεροσκάφους θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ σήμερα λειτουργεῖ ὡς μουσεῖο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ πρότασή τους αὐτὴ συνοδεύτηκε καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ Μόσχα θὰ ἀναλάμβανε τὴν ἐξ ὁλοκλήρου ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας μὲ τὴν ἀποστολὴ ἐπιστημόνων καὶ κατάλληλων συνεργείων! Βέβαια, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο δὲν πῆρε οὐδεμία ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἡγέτες τῆς Ἄγκυρας. Ὡστόσο, ἡ πρόταση αὐτὴ τῆς Μόσχας διατυπώθηκε ὄχι μόνο γιὰ νὰ κερδίσει καὶ νὰ τονώσει τὶς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν ἀλλὰ καί γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν φόβο τῶν Τούρκων. Φόβος ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἐπαλήθευση τῶν δικῶν τους τουρκικῶν προφητειῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἁγία Σοφία καὶ τὴν ἐπιστροφή της στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Ὅλα λοιπὸν βαίνουν σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες παλαιῶν καὶ σύγχρονων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Προφητεῖες ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἐνεργὴ συμμετοχή μας στὰ σχέδια τοῦ οὐρανοῦ μέσω τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιστροφῆς μας στὰ μονοπάτια τῆς ἀληθινῆς πίστης τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
ΠΗΓΗ www.orthodoxia.gr ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 172 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201.              http://www.orthodoxia.gr/newsclicks.cfm?ID=1929&obcatid=4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου