Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

ΕΠΕΙΓΕΙ Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ.

τοῡ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.           Καί μεῖς τί κάνουμε; Δέν εἴμαστε λίγοι. Εἴμαστε πολλοί, οἱ πολλοί. Εἴμαστε οἱ περισσότεροι στήν Ἑλλάδα. Ἅγιοι δέν εἴμαστε. Ἀλλά οὕτε ἀνώμαλοι εἴμαστε. Ὁ ἀγῶνας εἶναι σοβαρός. Ἀποκλείεται κάθε ἐφησυχασμός. Αὐτό τό «ἐπεῖγον ΟΧΙ στο σύμφωνο συμβίωσις τῶν ὁμοφυλοφίλων», πού ἠλεκτρονικά μέχρι στιγμῆς πολλές χιλιάδες βροντοφώναξαν στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, στόν Πρωθυπουργό καί στόν ὑπουργό Δικαιοσύνης, πρέπει νά γίνη κεραυνός. Προτοῦ νά μᾶς κάψη ὁ Θεός     (καί ἄς μή γελάση κανείς ἐν προκειμένῳ), ἄς καυτηριάσουμε ἐμεῖς τή φρικτή πληγή τῆς άνώμαλης ἀκολασίας.

  • Αὐτοί ἔχουν τό θράσος νά χρησιμοποιοῦν καί τόν κυβερνητικό καί τόν κοινοβουλευτικό μηχανισμό, καί μεῖς οἱ χριστιανοί δέν ἔχουμε τό θάρρος νά ἀντισταθοῦμε; Δέν ἔχουμε τό θάρρος νά ποῦμε στόν ὑπουργό Δικαιοσύνης: Stop; Ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα, δέν εἶναι Σόδομα καί Γόμορρα. Stop! Στή φόρα πού ἔχετε πάρει νά καταθέσετε (ὅπως ἀνακοινώσατε στίς 9 Νοεμβρίου) νομοσχέδιο «Συμφώνου Συμβίωσης τῶν Ὁμοφυλοφίλων»! Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σύσσωμη ἄς φωνάξει στόν πρωθυπουργό: Ὄχι, δέν θά ἐπιτρέψουμε νά μετατραπῆ ἡ Ἑλλάδα σέ ἀπέραντο βοῦρκο!

  • Ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε νομιμοποίησις καί διευκόλυνσις τῶν πάσης φύσεως ἀνωμάλων, ἀποτελεῖ νομιμοποίησι… δικαιωμάτων τους, τά ὁποῖα μάλιστα χαρακτηρίζουν… Ἀνθρώπινα Δικαιώματα!

.       Ρωτᾶμε:

  • σχιζοφρένεια εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωμα; Ἀσφαλῶς ὄχι! Εἶναι ἀσθένεια. Καί ὡς ἀσθένεια δέν ἔχει δικαίωμα νά ξαπλωθῆ. Ὁ φορέας της ἔχει ἁπλῶς τό δικαίωμα νά θεραπευθῆ.

.         ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι τρόπος ζωῆς μέ ἰδεολογικό (!) περιεχόμενο. Εἶναι ἀσθένεια. Ὡς ἀσθένεια ἀνέκαθεν ἀντιμετωπιζόταν. Καί ὡς ἀσθένεια δέν ἔχει δικαιώματα ἐξαπλώσεως (καί ἐπιδημίας). Ὁ φορέας της ἔχει δικαίωμα θεραπείας. Ἀλλοίμονο, ἄν τό θῦμα τό μετατρέψουμε σέ δράστη καί τοῦ δώσουμε τό δικαίωμα νά δρᾶ ἀσύδοτα καί νά δημιουργῆ καί ἄλλα θύματα!

.         Ρωτᾶμε:

  • Ἡ κλοπή εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωμα; Εἶναι πάθος κοινωνικά ἐπικίνδυνο. Τό μόνο ἐν προκειμένῳ δικαίωμα τό ἔχει ἡ κοινωνία, πού ὀφείλει νά τιμωρῆ τόν κλέφτη.

.          Ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἀποδεκτή κατάστασις. Εἶναι πάθος, χειρότερο ἀπό τήν κλοπή. Καί ὡς πάθος ἔχει δύο ἀντιμετωπίσεις. Τά θύματα ἔχουν δικαίωμα θεραπείας. Οἱ δράστες καί οἱ ἀσυνείδητα διεστραμμένοι, πού κλέβουν τήν ἀθωότητα καί τή φυσικότητα νεαρῶν κυρίως ἀτόμων, ἀντιμετωπίζονται μέ αὐστηρή ποινή, ὅπως οἱ παιδόφιλοι καί ἄλλοι.

.           Ρωτᾶμε:

  • Τά ναρκωτικά εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωμα; Ἀσφαλῶς ὄχι. Εἶναι ἐκτροπή ἀπό τή φυσική ζωή. Τό δικαίωμα, πού ἔχουν, δέν εἶναι νά νομιμοποιηθοῦν, ἀλλά νά περιορισθοῦν. Καί οἱ φορεῖς τους εἶναι θύματα, πού δέν κάνουν σημαία την ἀδυναμία τους, ἀλλά χρήζουν τῆς θεραπείας, πού λέγεται ἀπεξάρτησις.

.               Τό ἴδιο καί ἡ ὁμοφυλοφιλία. Εἶναι ἐκτροπή ἀπό τό κατά φύσιν στό παρά φύσιν. Καί αὐτή ἡ ἐκτροπή ἀποτελεῖ ἐντροπή νά ἔχη τή στήριξι καί τήν ἐπιβράβευσι μιᾶς ὁλόκληρης κυβερνήσεως!              https://christianvivliografia.wordpress.com/2015/12/03/%E1%BC%90%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%E1%BD%81-%CE%BE%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου