Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Ἡ ἀθόρυβη ἀντιεμβολιαστικὴ βοὴ συμπαράστασης ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος σέ ποσοστά!

 

Τὸν περασμένο Μάρτιο, διάφορα πληρωμένα διαδικτυακὰ καὶ τηλεοπτικὰ μέσα, διέδιδαν ψεύτικες εἰδήσεις γιὰ τοὺς ἐμβολιασμοὺς στὸ Ἅγιον Ὅρος.
Ἡ διευκρινιστικὴ τότε παρέμβασή μας κατέρριψε σὰν χάρτινο πύργο τὴν βρώμικη ἐμβολιαστικὴ τους προπαγάνδα. Ἐπειδὴ παρῆλθαν ἀπὸ τότε ἀρκετοὶ μῆνες καὶ πολλοὶ διαδίδουν ἀκόμη διάφορα ψεύδη, ἀναγκαζόμαστε νὰ παρέμβουμε γιὰ ἄλλη μία φορά, ἀποκαλύπτοντας τὴν πραγματικότητα μὲ ἀριθμούς.
Σύμφωνα μὲ πρόσφατες ἔγκυρες πληροφορίες ποὺ ὡς «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» λάβαμε ἀπὸ τὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία σχετικὰ μέ τους ἐμβολιασμούς, τὸ ποσοστὸ ἀποχῆς στὸ ἐμβολιαστικὸ κέντρο τῶν Καρεῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους εἶναι ἐκπληκτικὰ ὑψηλό!
Ὅπως μᾶς διαβεβαίωσαν ἔγκυρες πηγές, ἡ ἀποχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν... Πατέρων ἐγγίζει τὸ 82.5% (δηλαδὴ δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ 1650 Πατέρες στὸ σύνολο τῶν 2000)! Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, ὅτι ἂν δὲν ὑπῆρχαν κάποιες «πιέσεις» πρὸς ὁρισμένους πατέρες (ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς ἀναφέρουμε γιὰ εὐνόητους λόγους), ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἀποχὴ θὰ ξεπερνοῦσε τὸ 90%.

Φυσικὰ οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες σὲ καμμία περίπτωση δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν δημοσιότητα, ὅμως σὲ κατ΄ ἰδίαν συζητήσεις δὲν διστάζουν νὰ ἐκφράσουν τὴν δυσαρέσκειά τους γιὰ τὸ ἐμβολιαστικὸ κίνημα. Τὴν ὑποχρεωτικότητα ἐμβολιασμοῦ τὴν θεωροῦν δυναστική, ἀπάνθρωπη, ἀντι-ἰατρική, ποὺ προσβάλει ἀσύδοτα τὴν Πίστη καὶ τὴν νοημοσύνη τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. «Πλέον τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν ἀντικατέστησαν τὸ προτόκολλο καὶ ἡ γραφειοκρατία», τονίζουν!
Ἡ ἀποκαλυπτικὴ εἴδηση γιὰ τὴν στάση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, θὰ παρηγορήσει πολὺ ὅσους δὲν ὑποκύπτουν στὴν ἐμβολιαστικὴ ὑποχρεωτικότητα, ἐνῶ ταυτόχρονα κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου σὲ Πολιτεία καὶ Ἱεραρχία γιὰ τὴν φαινομενικὴ ἰατρικὴ καὶ πνευματικὴ ἀθώωση ποὺ προσδώσανε στὸ πειραματικὸ ἐμβόλιο γιὰ τὸν κορωνοϊό.

Εὐχόμαστε ὁ πολιτικὸς Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος, νὰ διαβιβάσει πρὸς τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Ἱεραρχία, αὐτὴν τὴν σιωπηλὴ διαμαρτυρία τῆς σεβαστῆς παγκοσμίως Ἀθωνικῆς χερσονήσου. Ἂν δὲν ληφθῆ ὑπόψιν, δυστυχῶς τὸ μέλλον γιὰ τοὺς ἰθύνοντες -ὅπως ἔχει δείξει ἡ ἱστορία- θὰ εἶναι ζοφερό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου