Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Τί εἶναι ἡ βλασφημία τοῦ Θεοῦ μέ τήν καρδιά;

 

« Ὁ ἐχθρός προσπαθεῖ συχνά νά σέ κάνει νά βλασφημήσεις τό ὄνομα τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ, ἄν ὄχι μέ τή σκέψη σου, μέ τήν καρδιά σου.

Τί εἶναι ἡ βλασφημία τοῦ Θεοῦ μέ τήν καρδιά;
Ἀμφιβολία, ἀπιστία, ἀπόγνωση, ἀνυπομονησία στίς δοκιμασίες τοῦ Θεοῦ, γογγυσμός κι ὅλα τ΄ ἄλλα πάθη.
Μέ τήν ἀπιστία στήν ἀλήθεια καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐχθρός βλασφημεῖ ἐναντίον τῆς ἀλήθειας καί τοῦ ἐλέους, μά καί τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ.
Μέ τήν ἀπογνωση βλασφημεῖ τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Καί γενικότερα μέ τήν ἔκρηξη τῶν παθῶν βλασφημεῖ τήν πρόνοια καί τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ».

~ Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

romioitispolis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου