Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ.

 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΤΕΚΝΙΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΑΡΧΗΓΟ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
 

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Θεὸς ὁ Τρισυπόστατος,
 Μέγας Δημιουργός,
 ἀπευθύνω τὸν Λόγον Μου τὸν Θεϊκὸν 
στὰ Δικά Μου τὰ Παιδία,
 αὐτὰ ποὺ ἀγαπῶ καὶ γι’ αὐτὰ πάρα πολὺ Πονῶ.

Αὐτὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνονται,
 αὐτὰ τὰ πικρὰ ποὺ ἔχει ἐξαπολύσει
 ὁ παμμίαρος αὐτὸς στὰ Δικά Μου τὰ Παιδιὰ 
ἀλλὰ τὰ Ἐπιτρέπω Ἐγὼ ὁ Πάνσοφος καὶ Δημιουργὸς
 γιὰ νὰ ἐργαστοῦνε καὶ νὰ ἰσχυροποιηθοῦνε 
ἀλλὰ καὶ ἐξετάσεις νὰ δώσουνε ἐνώπιόν Μου 
γιὰ νὰ τοὺς τοποθετήσω ξεχωριστά, σὲ ἰδιαίτερη μεριά.

Νὰ τοὺς κατατάξω ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἁρμόζει 
καὶ νὰ τοὺς δώσω Δῶρα πολλὰ
 καὶ εὐλαμπῶς νὰ ὑπηρετήσουνε 
Ἐμένα τὸν Θεὸ στὸν Ἐπανευαγγελισμό, 
στὴν Ἀναδημιουργία ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν καλὴ ἀλλαγὴ
 ποὺ θὰ ἐπέλθει ἐπὶ Γῆς.

Γι’ αὐτὸ λοιπὸν Ἐγὼ ὁ Πατέρας ὁ Καλὸς 
ἐπιτρέπω σὲ ἐσᾶς τὰ Δικά Μου τὰ Παιδία 
νὰ περάσετε καὶ ἐσεῖς μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν δυσκολία, 
ἡ ὁποία δὲν θὰ εἶναι Μία ἀλλὰ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες
 γιὰ νὰ σᾶς ἀξιολογήσω ἀκριβῶς καὶ δικαίως,
 τὸν καθένα χωριστά, 
γιὰ νὰ ἀναλάβετε ὁ καθεὶς αὐτὸ ποὺ τοῦ ἁρμόζει 
καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει σωστὰ νὰ ἐργαστεῖ 
ἀφοῦ αὐτὸ θὰ ἔχει ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὸν Δίκαιο Κριτή.

Παιδιά Μου προετοιμαστεῖτε, νὰ ἐπαγρυπνεῖτε,
 νὰ δυναμώνετε καθημερινὰ τὴν Πίστη σας 
καὶ τὴν Ἐμπιστοσύνη σὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ
καὶ τότε δὲν θὰ φοβᾶστε τίποτα, 
τὰ πάντα θὰ νικᾶτε καὶ τὰ πάντα θὰ φέρετε εἰς πέρας 
καλὸ καὶ εὐφρόσυνο 
ἀφοῦ θὰ ἔχετε τὴν ἀμέριστη βοήθειά Μου 
τὴν ὁποία θὰ χορηγῶ Ἐγὼ ὁ Πανάγαθος Θεὸς 
σὲ Ἐσᾶς τὰ Παιδιά Μου.

Αὐτὸ ποὺ ἔχει νὰ γενεῖ ἐδῶ στὴν Γῆ 
εἶναι πολὺ σημαντικὸ συνάμα καὶ τρομερὸ 
ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ ἔλθει ἡ εὐημερία 
μέσα στοῦ καθενὸς τὴν καρδία, 
ἡ ὁποία θὰ πλημυρίσει ἀπὸ Ἀγάπη πολλή,
 πάρα πολλὴ γιὰ κάθε ἄνθρωπο στὴν Γῆ. 

Αὐτὸ θὰ γίνει στὸν ὑπερθετικὸ βαθμὸ 
καὶ ἔτσι κάθε τέκνον Μου θὰ ἠρεμήσει, 
πολὺ περισσότερο θὰ Μὲ ἀγαπήσει 
καθὼς καὶ κάθε ἀδελφό του 
καὶ ἔτσι τὸν Ἐπουράνιο Παράδεισο θὰ κερδίσει.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Γῆ θὰ ἀλλάξει πολύ,
 θὰ εἶναι μία μαγεία μὲ πολὺ ὀμορφιά, 
πολὺ ζεστασιὰ ἀλλὰ καὶ μὲ ἄριστη καρποφορία 
ἀφοῦ θὰ ἔχει καθαριστεῖ καὶ εὐλογηθεῖ πλέον 
ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ὅλη ἡ Γῆ ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση 
θὰ εἶναι ἁρμονικῶς δεμένες καὶ εὐλογημένες 
καὶ αὐτὸ πραγματικὰ θὰ φαίνεται ὡς ἕνα ὄνειρο 
ποὺ διαρκεῖ ἕνα λεπτό,
 ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι ὄνειρο αὐτό,
 θὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια ἡ πραγματική, 
ἄλλως ἡ πραγματικότητα ἡ ἀληθινή.

Ὢ τί Εὐλογία, ὢ τί Εὐχαριστία, 
ὢ τί Ὡραιότης, ὢ τί Λαμπρότης, 
ὢ τί Νηφαλιότης, ὢ τί Εὐφορία 
θὰ ὑπάρχει στοῦ καθενὸς 
Παιδιοῦ Μου τὴν Καρδία!!! 
Παράδεισος πραγματικός, 
γήινος θὰ εἶναι αὐτός, 
προθάλαμος ἀληθινὸς 
γιὰ τὸν Οὐράνιο Παράδεισο τὸν Θεϊκό, 
τὸν Ἐκλεκτὸν καὶ τὸν Μοναδικόν.

Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου κάνετε ἀκόμα λίγο, μικρὴ ὑπομονὴ 
γιὰ νὰ ἀνδρειωθεῖτε, πλήρως νὰ καθαριστεῖτε, 
μὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ ἄρρηκτα νὰ ἑνωθεῖτε, 
χωρὶς νὰ ὑπάρξει καμμία ἀμφιβολία 
ὅτι ἀπὸ Ἐμένα θὰ ἀποχωριστεῖτε 
καὶ τότε θὰ ἔρθει ἡ ΣΤΙΓΜΗ 
ποὺ θὰ εἶστε πραγματικὰ Δίπλα Μου
 καὶ Μαζὶ θὰ ἐργαστοῦμε 
γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο ποὺ προελέχθη καὶ θὰ γίνει ἐπὶ Γῆς
 μὲ Ἐμένα ΑΡΧΗΓΟ καὶ ἐσᾶς ἄξιους ἐργάτες καὶ συμπαραστάτες 
γι’ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ ποὺ θὰ εἶναι μοναδικὴ
 καὶ θὰ φέρει Εὐλογία στοῦ καθενὸς τὴν ἐπίγεια ζωὴ
 ἀλλὰ κυρίως στὴν Εὐφορία 
καὶ τὴν Ἀνταμοιβὴ ποὺ θὰ λάβει τοῦ καθενὸς ἡ ψυχή.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου