Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

" Θολώθηκαν! Πορώθηκαν! Ἀποκτηνώθηκαν καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα!."

 


Οκτώ χρόνια πριν ο μακαριστός άγιος Επίσκοπος Αιτωλίας κυρός Κοσμάς βροντοφώναζε χωρίς ενδοιασμό και διπλωματίες, τα αυτονόητα:

            " Θολώθηκαν!
              Πορώθηκαν! 
         Ἀποκτηνώθηκαν
 καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα!."


Ὁ θεοφόρος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς ἔλεγε: Θολώθηκαν! Πορώθηκαν! Ἀποκτηνώθηκαν καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα!.

Εἴμαστε ἄνθρωποι, δέν εἴμαστε ξεκάρφωτοι, νά τό πῶ ἁπλά, στή γῆ αὐτή καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐπιστήμη ὁμολογοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Καί ὁ Τριαδικός Θεός «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν». Ἄνδρα καί γυναίκα.

Καί τούς καλεῖ νά κάνουν οἰκογένεια μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς θυμηθοῦμε πώς μόλις ὁ Θεός ἔπλασε... τούς πρωτοπλάστους τούς εὐλόγησε και εἶπε «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε». 

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι μετά τόν κατακλυσμό, πάλι εὐλόγησε τήν οἰκογένεια τοῦ Νῶε καί εἶπε «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε».. 

Καί ἔρχονται μερικοί καί θέλουν νά συζήσουν μέ μιά ὑπογραφή! Δέν ξέρω! Τόσο κτηνώδεις εἶναι; Τόσο χαμηλά ἔπεσαν; Μέ μιά ὑπογραφή νά ζήσουν δύο ἄντρες μαζί ἤ δύο γυναῖκες; Μά τέλος πάντων, καλά ποῦ ζοῦμε;..

Ποῦ εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Τόσο ξύπνησαν; Δέν ξύπνησαν! Θολώθηκαν! Πορώθηκαν! Ἀποκτηνώθηκαν καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα! 

Τί νά κάνει αὐτός; Τί παιδιά νά ἀναθρέψει; Πῶς νά κάνει οἰκογένεια ὁ ἄντρας μέ τόν ἄνδρα; Συγχωρέστε με! 

Πῶς ἡ γυναίκα μέ τή γυναίκα; Οὔτε τά ζῶα δέν ἔχουν παρά φύσιν ἕνωση! 

Πῶς θά μεγαλώσουν αὐτά τα παιδιά; Ποιό παιδί θά φωνάξει μαμά, ὅταν δέν ὑπάρχει μαμά μέσα στό σπίτι; Ποιό παιδί θά φωνάξει μπαμπά καί θά ἰσχυροποιηθεῖ ὅταν δέν ὑπάρχει μπαμπάς μέσα στό σπίτι;..

Αἰτωλίας Κοσμᾶς +
Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος, Ἀγρίνιο 23-01-2024:
"Ἐάν ψηφισθεῖ αὐτό τό ἀνοσιούργημα ἡ Ἑλλάδα θά δοκιμασθεῖ οἰκτρά..!".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου