Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Γ.Μ : Το καταφύγιο του μύστη…….

Χαίρεται

Λουκ. 10,41        ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά·

μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά·…


Βλέπουμε γυρω μας μια παγκόσμια αναμπουμπούλα  ,άλλοι αδιαφοτούμε  κυνηγώντας τα επίγεια  και άλλοι ανησυχούμε  επιδιώκωντας  να βρούμε διέξοδο  .

Ποιός όμως είναι ο ορθός ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΛΟΣ τρόπος  ;    για  αυτούς που αναζητούν διέξοδο από τον ΦΟΒΟ την ΤΑΡΑΧΗ που όλο και θα μεγαλώνει .

Ποιός είναι οτρόπος να αποφύγω τους πλάνους ,τους αιρετικούς ,τους ψευτογέροντες και τους γεροντολάγνους ;

Λουκ. 10,42        ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς

 ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.

Για ότι έρχεται και θα μας ΘΛΙΨΕΙ θα μας ζουλήξει σαν το λεμόνι θα μας στίψει ,μία είναι η ΛΥΣΗ ο  Ιησούς ,ο Λόγος του Θεού  ,η Εκκλησία του

Τα  ΜΥΣΤΗΡΙΑ της Εκκλησίας του που ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ μέσα στην ΚΑΡΔΙΑ του πιστού και τον κάνει σταδιακά ΜΥΣΤΗ 

Όποιος με απομακρύνει από τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,την υπακοή και συμμετοχή σε αυτά ,όποιος και αν είναι ,όπως και να είναι και δεν με ωθεί στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ είναι ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΣ είναι ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΗΣ  είναι ΠΛΑΝΟΣ 
Δεν πα να μου λέει ότι θέλει , να μου λέει το μέλλον , να μου λέει συμβουλές ,εκτός ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ,εκτός ιεροσύνης  περιφέρεται η ΠΛΑΝΗ .

Ματθ. 24,5        πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.

Το Θέμα δεν είναι αν θα έλθουν γεγονότα ,αλλά που θα με βρούν ,εντός ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Μύστη  στα πόδια του Χριστού ,να ακούω τον λόγο του ,ή αδιάφορο ή πω από κάποιον που μου παριστάνει τον Χριστό …

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας
Γ.Μ

balsamopsyxhs.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου