Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Σήμερα είναι η χειρότερη περίοδος να επαληθευθεί η προφητική ρήση ”να εύχεσθε να μην γίνει η φυγή σας χειμώνα ή Σάββατο” καθώς διανύουμε τη βαρυχειμωνιά των παθών και την επανάπαυση του Σαββάτου!

 

Σήμερα είναι η χειρότερη περίοδος να επαληθευθεί η προφητική ρήση ”να εύχεσθε να μην γίνει η

φυγή σας χειμώνα ή Σάββατο” καθώς διανύουμε τη βαρυχειμωνιά των παθών και την επανάπαυση του Σαββάτου!

Τι σημαίνει η προφητική ρήση που εσχατολογικά αναφέρει η Γραφή ”Να εύχεσθε να μην γίνει η φυγή σας χειμώνα ή Σάββατο”: ”Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου.”ή όπως το πρόβλεψε ο Κύριος ” προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος”.(Μαρκ. 13,18)      

Για το ”χειμώνα” η εξήγηση του Μέγα Βασίλειου δηλώνει ότι ανεπίληπτες είναι για το Θεό όλες οι εποχές και καλοκαίρι και άνοιξη ως δημιουργήματα Του. Οπότε τι εννοεί η προφητική ρήση; Σύμφωνα με τον ίδιο Πατέρα της Εκκλησίας είμαστε στο χειμώνα όταν μας καταδυναστεύουν τα σαρκικά πάθη .. Έτσι λοιπόν το ευαγγελικό ρητό εννοεί ότι είναι καλό να μην γίνει η φυγή να μην συμπέσει με την περίοδο εκείνη που τα χειρότερα έχουν επικρατήσει και μας καταδυναστεύουν όπως σήμερα που την αμαρτία την είπαν αρετή και την θέσπισαν με κρατική νομοθετική βούλα και έγινε νόμος του κράτους το παρά φύσιν..

Επίσης δεν είναι καλό δηλώνει η εξήγηση να γίνει η φυγή όταν η αργία ως εφησυχασμός και επανάπαυση κυριαρχούν σαν σήμερα που ενώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω όλα εμφανίζονται ως κανονικότατα…Με αυτό επεξηγεί το β σκέλος της ίδιας προφητείας να μην γίνει η φυγή ”Σάββατο”.

”Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός· γέγραπται γάρ· Θέρος καὶ
ἔαρ, σὺ ἔπλασας αὐτά. Ἐν χειμῶνι δέ ἐσμεν, ὅταν τὰ πάθη τῆς σαρκὸς δυναστεύῃ ἐν
ἡμῖν
. Οὕτω τοίνυν νοητέον τὸ εὐαγγελικὸν ῥητὸν, μὴ γενέσθαι ἡμῶν τὴν φυγὴν,
ὅταν τὰ χείρονα ἐν ἡμῖν κρατῇ, ἢ ὅταν ἀργίᾳ τὴν ζωὴν ἡμῶν παραπέμπω μεν.

Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ Κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντα..” (Μέγας Βασίλειος PG30 120)

dimpenews.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου