Κείμενα από το νέο βιβλίο: «Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης»

Εκδόσεις «Θεομόρφου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου
Επιμέλεια – Παρουσίαση εκπομπής : Δήμητρα και Στυλιανή Χαλδαιοπούλου

ΠΗΓΗ

simeiakairwn.wordpress.com