Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Τι δεν είπε το Φανάρι τι απέκρυψε η Δ.Ι.Σ: ”Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόῤῥας….”..

 

Τι δεν είπε το Φανάρι τι απέκρυψε η Δ.Ι.Σ: ”Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόῤῥας….”

Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόῤῥας, …

Οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλὸν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρὸν, υἱοὶ ἄνομοι.

Φοβερὸν τὸ παρακούειν τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων.

Πᾶς γὰρ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου γεγέννηται. Καὶ ὁ Κύριος δὲ τοῖς
πονηρευομένοις φησίν· Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ διαβόλου ἐστέ….

… παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνησι
τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς
. Τοιοῦτοι δέ εἰσιν οἱ μὴ κατὰ λόγον, ἀλλὰ κατὰ
πάθος ζῶντες,
ἐκ τῆς ἀλογίας πρὸς τὸν κτηνώδη βίον ὑποφερόμενοι.

Ἰδοὺ γὰρ (φησὶν) οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ, ἀπολοῦνται…..

Ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος· αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι· τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον
ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτὴν, καὶ ἠρήμωται, κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν
ἀλλοτρίων. Ἐπειδὴ ἀπέγνω τῆς διορθώσεως, ἀπειλεῖ τὸν ἀφανισμόν
..

(Μέγας Βασίλειος.).

Mε τους πατριούς του έθνους τους εθνοπατριούς ή τους Πατέρες της Εκκλησίας..

Οι 2 Σύνοδοι δεν είναι συνοδοί στην αμαρτία αλλά Σύν-οδοι συμπορευτές μ΄Εκείνον στην Οδό Του καθώς αυτοκαθορίστηκε ”ως η οδός , η αλήθεια και η ζωή”. Δεν στηλίτευσαν ως όφειλαν το άλογο πάθος του σοδομισμού …. ( σσ οι άγιοι της εποχής δεν θα είναι στυλίτες αλλά στηλιτευτές) εξέφρασαν απλά τη διαφωνία τους ως προς το ανομοθέτημα ενώ αρχικά και κυρίως θα έπρεπε να αναδείξουν το μέγεθος του ατοπήματος και της θανάσιμης πνευματικής επικινδύνοτητας του πάθους που νόμος πλέον από την Πολιτεία καλείται… μισές δουλειές , πνευματικά μερεμέτια και μπαλώματα… Υπάρχει ο Πατερικός Λόγος που είναι σαφής.. Το θέμα είναι εξόχως θεολογικό δεν είναι κυρίως πολιτικό επιστημονικό ιατρικό νομικό εθνικό πολιτισμικό κοινωνικό..Αυτές τις παραμέτρους ας τις αναπτύξουν άλλοι φορείς και ειδήμονες που άπτεται του πεδίου τους. Από την Εκκλησία ο κόσμος προσδοκά όσοι εναπομείναντες γιατί τους πολλούς τους εξόρισε-β εξορία- το Λόγο της λόγο θεολογικό. Δεν είναι θέμα βιοεπιστημόνων ή ιατροδικαστών αλλά λόγου Θεού.. θεολογίας.. όταν η ίδια η Εκκλησία παρερμηνεύει την αποστολή της και κατέρχεται να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο με τα δικά του όπλα αποδυναμώνει τη θέση της… Ο Λόγος του Θεού είναι άτρεπτος ως Θεός ο λόγος των επιστημών τρεπτός όταν δεν είναι και στρεψόδικα ωφελιμιστικός..

H Eκκλησία δεν μπορεί να συνυπολογίζει το πολιτικό κόστος σαν να είναι ένας κοινός κομματικός μηχανισμός… 

dimpenews.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου