Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Ὑπάρχει ἕνα μῖσος κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ...

 


Ὑπάρχει ἕνα μῖσος κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ τὸ μῖσος κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ -προσέχτε!-δὲν ἐκπορεύεται ἀπὸ κάποιους κακοκέφαλους τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς.
Εἶναι ἕνα μῖσος τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπὸ ὕποπτα συμφέροντα τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Διότι ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγή,τὸ Ἑλληνικὸ Ἦθος, τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα
ἀντιστρατεύεται αὐτὴν τὴν ἀνθρωποφαγικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται στὴ νεώτερη ἐποχή:ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου!
Τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ἔβαζε πάνω ἀπὸ τὴ συσσώρευση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν
αὐτὴν τὴν πνευματικὴ οὐσία και εὐαισθησία,τὴν καλλιτεχνικὴ εὐαισθησία, εἶναι παρεμποδιστικὸ τῆς ἐξαπλώσεως ἑνὸς χυδαίου ὑλισμοῦ ποὺ κυριαρχεῖ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Ἀκριβῶς τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα πρέπει νὰ καταστραφεῖ,πρέπει νὰ ἀφανισθεῖ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀφανισθεῖ πρέπει νὰ ἀφανισθοῦν καὶ οἱ Ἕλληνες, διότι ἀποτελούν ἐμπόδιο στὴν ἐπέκταση καὶ στὴν ἐξάπλωση τῆς ὠμῆς κυριαρχίας τῶν ὑλικῶν συμφερόντων -ποὺ φυσικὰ τὰ ὑλικὰ συμφέροντα δὲν εἶναι τὸ δικό μου, οὔτε τὸ δικό σας ἀλλὰ εἶναι μερικῶν μεγάλων καὶ τρανῶν ποὺ ἔχουν βαλθεῖ νὰ κάνουν τσιφλίκι τους ὅλον τὸν πλανήτη».

 Σαράντος Καργᾶκος (1937-2019).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου