Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Ἡ βλασφημία τοῦ Μόσιαλου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς βλασφημίας τῶν ποιμένων.

 Ὅταν οἱ «διάκονοι του Θεού» βλασφημοῦν ἀσυστόλωςΔυστυχῶς γιὰ μία ἀκόμα χρονιὰ τὸ κατανυκτικὸ πνεῦμα τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν ταράχθηκε ἀπὸ μία ἀκόμα βλάσφημη πράξη τῶν ὑποτιθέμενων προοδευτικῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου τούτου, ποὺ κόπτονται ἂν κάποιος προσβάλει τὴν ὁμοφυλοφιλία ἢ τὸ Ἰσλάμ, τὴν Ὀρθοδοξία δὲν χρειάζεται ὅμως νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦν, τὴν ὑβρίζουν οἱ ἴδιοι. Ἔτσι οἱ πιστοὶ ἀσχολοῦνται τώρα μὲ τήν ὑβριστικὴ ἀνάρτηση τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἠλία Μόσιαλου, ποὺ γιὰ νὰ χλευάσει τοὺς ἀρνητὲς τοῦ πρώτου, δευτέρου, τρίτου καὶ πάει λέγοντας ἐμβολίου, ἀναφέρεται προσβλητικὰ στὸ Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν Ὑπερευλογημένη Δἐσποινα Θεοτόκο καὶ τὸν δίκαιο Μνήστορα Ἰωσήφ (ἐδῶ).
 
Ὅμως οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐλευθερία βλασφημίας στὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ "ποιμένες" τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Διότι αὐτοὶ, φοβισμένοι ἀπὸ τὴν μία ὑπερόπτες ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσης τοῦ Κορονοϊοῦ ὕμνησαν μὲ ἀπίστευτους ὕμνους, θεώρησαν φιλαλήθεις καὶ ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ, ἐμπιστεύθηκαν καὶ ὑποτάχθηκαν σὲ ἐπιστήμονες ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ τηλεαστέρος κάθε ἄλλο παρὰ τὰ παραπάνω ἐπαινετικὰ ἀξίζουν. Ἔτσι ἔδωσαν τὸ δικαίωμα σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς βλάσφημους καὶ ἄθεους νὰ ἐπιτεθοῦν στὰ Θεία, νὰ κλείσουν ναούς, νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν Θεία Κοινωνία, καὶ τώρα νὰ βλασφημοῦν ἀσύστολα.
 
Ἂς πάρουμε ἕναν γνωστὸ ἀντιπρόσωπο αὐτοῦ τοῦ εἴδους "ποιμένος" τὸν Πειραιῶς Σεραφείμ. 
 
Ὁ δεσπότης αὐτὸς μόλις πρὶν περίπου ἕνα μῆνα στὴν τηλεόραση τοῦ ΣΚΑΙ, ἀναφερόμενος στὸν τηλεαστέρα φασίστα Βασιλακόπουλο (ἀλήθεια πότε προλαβαίνουν νὰ παράγουν ἐπιστημονικό ἔργο μέ τόσες τηλεοπτικὲς ἐμφανίσεις;) καὶ ὅλους τοὺς συναδέλφους του, δηλ. καὶ τὸν . Μόσιαλο, τοὺς ἀναγνώρισε ὅτι "μια ιδιότητα - «ιερό λειτούργημα» που τον καθιστά «διάκονο του Θεού» και «μυσταγωγό της ανθρώπινης ζωής»" (ἐδῶ). 
 
 Τέτοιοι ἔπαινοι ἐκφάστηκαν κι ἀπὸ ἄλλους Ἱεράρχες καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ γιὰ τὸν  Μόσιαλο. 
Τώρα ὅμως ὑποτίθεται ὅτι προσβλήθηκαν καὶ βγάζουν ἀνακοινώσεις ἐναντίον τους, λες καὶ δὲν ἤξεραν περί τινος εἴδους ἀνθρώπων πρόκειται. 
 
Ὁ Φαρισαϊσμὸς στὸ μεγαλεῖο του. 
 
Πῶς τολμοῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ παρέδωσαν τὴν Ἐκκλησία στὸν Καίσαρα νὰ μιλοῦν; 
Ἂς μὴν ξεχνοῦμε μάλιστα, ὅτι ὁ βλάσφημος  Μόσιαλος ἐπιτέθηκε μὲ τὴν βλασφημία του ἐνάντια στοὺς ἀρνητὲς τῶν ἑμβολίων, πράγμα ποὺ κάνουν συνεχῶς ὅλοι οἱ πεπεισμένοι τῶν λόγων του, Πειραιῶς, Ἀλεξανδρουπόλεως, Ἀθηνῶν, Βόλου, Φθιώτιδος κλπ. καθὼς καὶ πολλοὶ "εὐσεβεῖς" Χριστιανοί, κλείνοντας τοὺς ναούς, διώκοντας τοὺς πιστούς, ὑβρίζοντας καὶ ἀπειλώντας, ὅποιον θελήσει νὰ τοὺς ἀντισταθεῖ, ἀλλὰ χαριτολογώντας μὲ βλάσφημους ἄθεους τύπου Πορτοσάλτε κλπ. 
 
Ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ ἦταν αὐτὸς ποὺ ὑμνοῦσε τὸν Βασιλακόπουλο καὶ ὕβριζε τοὺς ἱερεῖς (!!!) ἐξ αἰτίας τῆς ἄρνησής τους νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ τὰ λόγια "δεν έχουν θέση στην Εκκλησία, είναι εκτός του Ευαγγελικού μηνύματος, δρουν εναντίον του Χριστιανισμού" (ἐδῶ).Γιὰ τὸν Πειραιῶς δηλ. οἱ ἱερεῖς δροῦν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ ὁ Μόσιαλος ὁ Βασιλακόπουλος, ἡ Παγώνη κλπ. εἶναι "διάκονοι τοῦ Θεοῦ".

Ἄρα τί θέλουν τώρα οἱ "ποιμένες" νὰ ἀποδείξουν; Αὐτοὶ εἶναι οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι καὶ βλάσφημοι.

Χριστός ἐτέχθη!
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου