Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Γιατὶ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν Κορωνοϊό να θερίζει κόσμο;

 

COVID2.paketoCOVID1

 Προετοιμασία "πακέτου" γιά θάψιμο !

 

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Σκαρτσούνης, Συντ. Καθ. Θεολογίας.

" ...Ἡ Παγκόσμια αὐτὴ ἀπειλὴ κατὰ τῆς ὑγείας μας καὶ τῆς ζωῆς μας ἔγινε ἡ καλύτερη ζυγαριά, γιὰ νὰ ζυγισθοῦμε πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ ὅλοι μας, ὥστε ἐὰν θελήσουμε νὰ ἐπανεύρωμε πάλι τὴν πίστη μας...

Ὁ Κορωνοϊὸς ἢ ἄλλως ὁ Covid-19, ἐὰν εἶχε στόμα νὰ μιλήσει θὰ ἐπαναλάμβανε τὰ λόγια ποὺ ἔγραψε ἄγγελος Κυρίου στὸν τοῖχο τοῦ Παλατιοῦ τὴν ὥρα τοῦ συμποσίου μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τοῦ ἀσεβοῦς Βασιλιᾶ Βαλτάσαρ: «Μανὴ, θεκέλ, φάρες», δηλαδὴ ἐμετρήθης, ἐζυγίσθης Βασιλιὰ καὶ εὑρέθης ἐλλιπής.

Ὁ Κορωνοϊὸς θὰ γραφῆ στὴν Ἱστορία ὡς ἡ μεγάλη Ζυγαριά τού Θεού, τὸ κόσκινο ποὺ μᾶς κοσκινίζει ὅλους μας, γιὰ νὰ μὴ μποροῦμε νὰ κρυφτοῦμε πίσω ἀπὸ τὸ ὑποκριτικό μας πέπλο, ὅτι εἴμαστε καλοὶ Χριστιανοί, ἀκέραιοι χαρακτῆρες, ὅτι εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ὅτι λιώνουμε ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὅτι δὲν ὑποκύπτουμε σὲ πιέσεις, ὅτι θυσιαζόμαστε γιὰ τὸ ποίμνιο καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἰσόβια θεσούλα μας, ὅτι δὲν προδίδουμε τὸν Χριστό, ὅπως τὸν πρόδωσε ὁ Ἰούδας...

Ακόμη, εδῶ ζυγίζονται οἱ Διεθνεῖς σκοτεινοὶ ἐγκέφαλοι, οἱ πρωταίτιοι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Κορωνοπάρτυ, ὅπου καὶ ὅσο καὶ ἐὰν κρύβονται, γιατί ξέρει ὁ Θεὸς ἐὰν τὸ σχεδίασαν αὐτοὶ καὶ γιατί τὸ σχεδίασαν.

Γνωρίζει ὁ Θεὸς πολὺ καλὰ ἕναν πρὸς ἕναν ὅλους αὐτοὺς τοὺς νοσηροὺς ἐγκεφάλους τῆς Νεοταξικῆς μοχθηρίας ποὺ ἑτοιμάζουν πυρετωδῶς τὸν ἐγκλεισμὸ τῶν ἀνθρώπων στὸ ἀπέραντο φρενοκομεῖο τοῦ Ἀντιχρίστου...

 

Όμως, μαύρο φίδι ποὺ τοὺς ἔφαγε!

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

Ἐδῶ θὰ ζυγισθοῦν οἱ κατασκευαστὲς τῶν ἐμβολίων γιὰ τὶς θεμιτὲς ἢ ἀθέμιτες μεθόδους καὶ ἐνέργειές τους, γιὰ τὶς κυτταρικὲς σειρὲς ἐκτρωθέντων ἀθῴων ἐμβρύων καὶ τὸ γενετικὸ ὑλικὸ ποὺ περιέχουν τὰ ἐμβόλια, ὅπως τόσος λόγος γίνεται, ἐὰν ἀληθεύουν ὅλα αὐτὰ τὰ βάρβαρα καὶ κτηνώδη.

Ἐδῶ ζυγίζονται οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἡγέτες καὶ ἡγετίσκοι, οἱ ὁποῖοι ἐπαναλαμβάνουν τὸ ἴδιο ἀκριβῶς τροπάριο, ὅπως τοὺς διέταξαν τὰ σκοτεινὰ ἀφεντικά τους καὶ κυρίως ζυγίζεται ὁ χυδαῖος καὶ κτηνώδης φασισμὸς τοῦ ἀναγκαστικοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ἐδῶ ζυγίζονται οἱ ἰατροὶ καὶ οἱ λοιμωξιολόγοι ὅσοι ὑπέκυψαν στὸ σύστημα ἀπὸ φόβο ἢ ἀπὸ συμφέρον.

Ἐδῶ ζυγίζονται μοναχὲς καὶ μοναχοί, οἱ ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι φοβήθηκαν ὄχι τὸν Θεό, ἀλλὰ τὸν κορωνοϊὸ καὶ κλείσανε τὶς Ἐκκλησίες! Καὶ διδάσκουν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ φοβοῦνται τὶς ἱερὲς εἰκόνες, γιατὶ μᾶς μολύνουν, νὰ φοβοῦνται μὴ μολυνθοῦν ἀπὸ τὸν τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο κατὰ τὴν θεία Λειτουργία, τὰ ἅγια Λείψανα, τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὸ ἀντίδωρο καὶ σὲ λίγο καὶ ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία!

Καὶ ἀπηγόρευσαν τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν χριστιανῶν κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων καὶ τὴν Τριήμερη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας τὴν κάνανε διήμερη!

Στὴν δίκη τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς», σὲ πολιτικὲς συγκεντρώσεις, σὲ κηδεῖες λαοφιλῶν προσώπων, στὸ Μαραθώνιο, ἐπιτρέπονται οἱ συγκεντρώσεις χιλιάδων ἀνθρώπων καὶ οἱ συνωστισμοί, ἐκεῖ δὲν κολλάει κορωνοϊός!

Στὶς λιτανεῖες τῶν Χριστιανῶν ὅμως κολλάει! Γι’ αὐτὸ τὶς ἀπηγόρευσαν αὐστηρά.

Γιατί, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σκύψατε τόσο δουλικὰ τὸ κεφάλι στὸν Καίσαρα; Γιατί δέχεσθε αὐτὴ τὴν κατάφωρη ἀδικία σὲ βάρος τῆς πίστεώς μας;

Ἐδῶ θὰ ζυγισθοῦν ὅλες οἱ «βολεμένες ἰσορροπίες» καὶ οἱ ἐπαίσχυντοι συμβιβασμοί.

«Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ πίστευε», μᾶς διδάσκει ὁ Χριστός, «νὰ φοβᾶσαι καὶ νὰ μὴ πιστεύεις» μᾶς λένε οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποί μας! Τὸ Φραγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ θὰ πέση ἀνελέητο. Ζῆ Κύριος ὁ Θεὸς «ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγὺς»

(Ἀποκάλυψη. 1, 3).

Τέλος στὴν ζυγαριὰ τοῦ Κορωνοϊοῦ ζυγιζόμαστε ὅλοι γυναῖκες καὶ ἄνδρες, πλούσιοι καὶ φτωχοί, καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως ζυγιζόμαστε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί.

UP--KLIK

kivotoshelp.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου